Odstávky

Čínska
1, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 22, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 11, 33, 24-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prác súvisiacich s havarijným zásahom na technologickom zariadení TÚV v OST TEHO s.r.o.