Odstávky

Janigova
21
Hemerkova
34, 35, 31, 33, 27, 29, 23, 25, 19, 21, 39-OC KVP
Húskova
47
Zombova
37, 39, 33, 35, 29, 31, 25, 27, 21, 23, 17, 19
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na technologickej časti TÚV OST v správe a údržbe TEHO s.r.o.