Havarijná odstávka od 24.11.2022 (9:00) do 24.11.2022 (15:00)

Clementisova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Dvorkinova
1, 3, 5, 7-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prerušenia dodávky SV (studenej vody) od nášho dodávateľa VVS a.s.