Havarijná odstávka od 24.11.2022 (8:51) do 24.11.2022 (19:00)

Tokajícka
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Lidické námestie
18-MŠ
Lidické námestie
1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 13-potraviny
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV a ÚK následkom prerušenia dodávky primárneho tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s závod Košice