Odstávky

Tokajícka
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Lidické námestie
18-MŠ
Lidické námestie
1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 13-potraviny
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV a ÚK následkom prerušenia dodávky primárneho tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s závod Košice
Jazmínová
1, 2, 3, 4, 5, 6
Narcisová
1, 2, 3/A, 3/B, 5/A, 5/B, 7/A, 7/B, 9/A, 9/B
Trieda SNP
57/A, 57/B, 59/A, 59/B
Bernolákova
26-ZUŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky ÚK následkom poškodenia rozvodu ÚK firmou vykonávajúcou terenné úpravy na pozemku odberateľa (nie pre TEHO s.r.o.)