Odstávky

Laborecká
6, 8, 10, 12, 14
Poľovnícka
10, 6, 8-knižnica, 4
Zuzkin park
10- MŠ
SNP
Bussines centrum
Považská
1
Považská
3
Považská
9
Považská
40/A
Považská
40/B
Považská
Polícia
Poznámka:
Obmedzenie dodávky ÚK, TÚV následkom prerušenia dodávky primárneho tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s. závod Košice. Dôvodom je havária na strane uvedeného dodávateľa.