Odstávky

Čapajevova
2, 4, 1, 3, 6, 8, 5, 7, 10, 12, 9, 11, 14, 13, 15, 16
Sokolovská
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Ipeľská
4, 6, 10-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom plánovaných prác na rozvode TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o.
Železiarenská
7-Kulrúrny dom, 13, 15, 21, 23, 17, 19, 27, 31, 33, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 68, 70, 72, 74, 76, 62, 64, 66, 56, 58, 60, 46, 48, 50, 52, 54, 40, 42, 44, 32, 34, 36, 22, 24, 26, 28, 16, 18, 20, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 25-Kriváň
Námestie oceliarov
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Mládežnícka
3-ZŠ, 30, 32, 34, 26, 28, 22, 24, 18, 20, 12, 14, 16, 6, 8, 10, 2-MŠ, 4-Dom služieb
Poznámka:
Obmedzenie dodávky ÚK následkom prác súvisiacich s odstraňovaním poruchy na rozvode (horucovode) v správe a údržbe nášho dodávateľa tepla Energobyt s,r,o. Humenné.
Podľa vyjadrenia dodávateľa tepla došlo k nepredpokladaným udalostiam súvisiacich s opravou netesnosti a predpoklad ukončenia opravy sa presúva na 23.09.2022.
Aj napriek tomu, že daný diskomfort nie zapríčinený našou spoločnosťou sa všetkým odberateľom o s p r a v e d l ň u j e m e.