Odstávky

Havanská
16, 17, 3, 14, 15, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6
Bukurešťská
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 30, 31, 29
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na technologickom zariadení TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o.
Povstania českého ľudu
5, 7, 9
Maurerova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ZŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom netesnosti na rozvode TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o. Z dôvodu vzniku komplikácií pri oprave dochádza k posunu predpokladu ukončenia opravy a to z 19:00 na 21:00 hod.
Za vzniknutý diskomfort sa Vám o s p r v e d l ň u j e m e.