Odstávky

Viedenská
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Madridská
2, 3, 1
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom plánovaných prác na riadiacom systéme regulácie dodávky TÚV v OST TEHO s.r.o.