Odstávky

Petzvalova
9, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2-MŠ
Mikovíniho
2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 6, 8
Stodolova
1, 3
Hellova
1, 3, 5, 7
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prerušenia dodávky tepla na výrobu TÚV od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding, a.s.