Havarijná odstávka od 11.11.2022 (8:45) do 11.11.2022 (15:00)

Jilemnického
14, 16, 18, 20
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prerušenia dodávky SV (studenej vody) od nášho dodávateľa VVS a.s.