Obchodná verejná súťaž OST na 20 rokov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na "Podnájom nebytových priestorov v bývalých odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v Odovzdávacej stanici tepla (OST) na 20 rokov.
  1. OST č. 111, Gagarinovo námestie,  súp. č. 2728,
  2. OST č. 202, Bukovecká,  súp. č. 2732,
  3. OST č. 205, Irkutská,       súp. č. 2727.

Viac informácií v sekcii Verejnosť - Podnájom nebytových priestorov  v OST na 20 rokov